Grøn Linje
_grøn_0479
_MG_8564
_MG_8524
_MG_8535
_MG_8540

Grøn linje kan vælges i begge perioder (august-juni)


Formålet med linjefaget ”Den grønne Linje” er, at give eleverne en teoretisk og praktisk viden omkringdyrkning af planter og blomster. Eleven undervises i fag og teoretiske emner indenfor natur/teknik, herunder fotosyntese, planteevolution og økosystem. Vi inddrager det teoretiske med det praktiske fx måler vi længde og højde når vi klipper hæk. Endvidere søges det at inkorporere dansk og matematikundervisning i det praktiske arbejde på linjefaget, så teori og praksis forenes.


Det er også af stor betydning at eleven får kendskab til, hvorledes skolens ude arealer plejes og passes, da der til undervisningen er tilknyttet praktisk arbejde her. Formålet er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer igennem dette arbejde.

Undervisningen skal føre frem til at give eleven forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv, sine arbejdsopgaver og samtidig kunne indgå i et forpligtende fællesskab.


Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen, for at eleverne udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion og derved styrker tillid og tro på egne evner.


Linjefaget deles op i 4 hovedområder: Drivhusarbejde, pasning af udearealer, boglig/fagteoretisk undervisning samt kreativitet.


Linjefaget tager afsæt i elevernes individuelle behov. Samtidig har vi en ambition om at udvide den enkeltes interessefelt, og derfor vil eleven blive inddraget i alle aspekter af undervisningen.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk