Håndværk & Design
_H&D_0505
_H&D_8307
_MG_8492

Design og håndværkslinjen kan vælges i begge perioder (august-juni)


Formålet med undervisningen i håndværk og design er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, håndværk og udtryksformer, og hvor de fremstiller håndværksmæssige produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.


Målet er, at der sker en håndværksmæssig udvikling, som giver den enkelte elev en håndværksfaglig viden, der gør eleven i stand til at udvikle og designe.


Eleverne skal, gennem eget håndværk, blive i stand til at forstå samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt.


Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, så en kreativ og innovativ tilgang fremmes og tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle udvikles.


Undervisningen skal bidrage til, at eleverne gennem håndværk og design udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og i forskellige kulturer og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen, således at eleverne udvikler viden om ressourcer og miljø i relation til håndtering af materialer, der kan fremme en bæredygtig udvikling. "Eleven skal have noget at designe med - nemlig håndværket"

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf.56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk