download

Download af billeder fra skoleåret 2018/19 og fra gallaaftenen i drivhuset

Tryk på den grå knap, og download starter automatisk. I Windows gemmes de under overførsler, hvis ikke andet vælges. 

Filerne er zip komprimeret og skal "pakkes ud"

Filen fylder 467 MB. Så hav lidt tålmodighed. Download skulle starte automatisk. I Windows gemmes filen automatisk i mappen "overførsler" 

Gallabillederne fra drivhuset Filen fylder 249 MB