Dyr
_MG_8598
hj.side_6762
_D&N_4807

Dyr  (1. & 2. periode)


Undervisningen er tilrettelagt så den tilgodeser både den enkelte og hele gruppen. Der bliver lagt stor vægt på den enkeltes trivsel og tryghed i undervisningen, men også med forståelse og respekt for hinandens tilgang til faget. Fagets mål er tilrettelagt efter fælles mål fra fagene natur og teknologi og biologi.

Den daglige undervisning vil være præget af rutineopgaver, som består af dyrepasning med alt hvad dette indeholder, og forskellige temaer ud fra vores fags mål.

Mål

  • At eleven oplever glæde ved samværet mellem dyr og mennesker
  • At eleven får indsigt og rutine i røgt og pleje af dyr, og oplever forståelsen af det forbundne ansvar over for skolens dyr
  • At eleven oplever hvilken rolle naturen spiller for vores verden og samfund
  • At eleven oplever glæden ved at være i og bruge naturen
  • At eleven får styrket sine personlige og faglige kompetencer
  • At elevens evne til at samarbejde styrkes og udvikles
  • At eleven opnår kendskab til diverse arbejdsredskaber og byggeteknikker

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk