Ny elev

Optagelse af nye elever sker i to trin

1 Forældre og eleven skal have besøgt skolen. Ring til skolens kontor: 56716388 for at få en aftale.

2 Efterfølgende skal man til en optagelsessamtale for at afklare om vi er det rette tilbud og aftale de nærmere omstændigheder.

Vi er en specialefterskole for unge mellem 15 og 18. Enkelte elever kan dog være ældre, såfremt dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling.

Det er en forudsætning, for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har særlige læringsforudsætninger.

Generelt om vores elever


Eleverne er afhængige af at være i et undervisningsmiljø hvor der er viden om deres udfordringer.


Eleverne er ofte karakteriseret ved at de er de stille unge. Mange af vores elever har været enkelt-inkluderet i alm. klasser eller har gået i specialklasse/skole.


Kendetegnende kan også være at eleven ofte vil trække sig, hvis de bliver presset. Læs mere her

Ny elev på efterskole?

Som ny elev er det ikke altid let, at starte på en efterskole. Der er masser af nye udfordringer. Det er vi meget opmærksomme på, men vi vil gøre alt for at opholdet bliver en succes. Den sociale - og personlige udvikling er til gengæld en stor gevinst.


Et vigtigt mål i elevernes efterskoleophold er, at de opnår større selvværd og selvstændighed.

Vi vil sætte fokus på elevens udvikling og læring både fagligt, personligt og socialt.

  • Vi vil gøre eleven opmærksom på egen læring og udvikling og får ejerskab til denne og finde egnede metoder til at dokumentere og evaluere denne udvikling og læring.
  • Vi vil bruge realkompetencebeskrivelserne som redskab til understøttelse i det daglige arbejde med elevens faglige, personlige og sociale udvikling.


Vi har nogle forventninger til eleven…

At man har viljen til at få nye udfordringer.

At man har viljen og lysten til at indgå i fællesskabet på efterskolen.

At man respekterer, at vi alle er forskellige, og har forskellige måder at lære på.

Elevens udvikling og kontaktlæren


Et vigtigt mål i elevernes efterskoleophold er, at de opnår større selvværd og selvstændighed. Det er kontaktlærerens opgave at medvirke i at optimere denne udviklingsproces. Omdrejningspunktet i dette forløb er ikke blot elevens potentialer, men i høj grad en bevidst indsats omkring den personlige udvikling. Det handler altså om kontinuerligt at formulere konkrete mål og indsatsområder sammen med eleven, hvor eleven i videst muligt omfang inddrages, bevidst- og ansvarliggøres omkring effektuering af de opstillede mål.


Kontaktlæreren er i denne proces formidler til de øvrige medarbejdere, hvor realkompetencebeskrivelserne suppleret med mundtlig dialog, fungerer som koordinerende redskab med kontaktlæreren som tovholder.

Kontaktlæreren sørger således for etablering af og opfølgning på pædagogiske initiativer.

"Alt hvad vi kom for at give og få:

dele og elske og slås.

Blev på et år, det vi levede på,

fællesskab fødes når JEG bli’r til OS!

Og vi vandrer med Helios.

Gi’ os landet tilbag’.

Gi’ tolerancen et nyt folkeslag.

Hjertet er åbent og sindet er frit.

Sådan er landet,

jeg gerne vil kalde for mit."


Fra sangen Gi´og lyset tilbage.

Per Krøis Kjærsgaard, 2009

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk