Kunst
_kunst_7382
_MG_8505
_MG_8517

Kunstlinjen kan vælges i 1. periode (august - december)


Kunstprojekt om surrealismen

Formålet med linjefaget kunst er, at eleverne skal tilegne sig viden og kompetencer, der gør dem i stand til at forholde sig til omverdens indtryk og handle på disse gennem udtryk. Eleverne skal opleve vekselvirkningen mellem indtryk og udtryk gennem æstetiske læreprocesser. Ved at producere og opleve kunst bliver eleven i stand til at iagttage, reflektere og bruge kunst som et kommunikations- og udtryksmiddel. Eleverne vil tilegne sig færdigheder og viden således, at de bliver bekendt med flere forskellige udtryksformer inden for kunst og oplever at udtryk i kunst er et bredt begreb.


Faglige mål og indhold

Der vil på kunstlinjen være mulighed for eleverne at have medbestemmelse i forhold til, hvad vi skal arbejde og eksperimentere med, med det formål at eleverne inddrages og deltager aktivt i undervisningen.Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen, for at eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne eksperimenterer med forskellige materialer og redskaber. Vi vil desuden, i løbet af kunstforløbet, gøre brug af skolens omgivelser samt tage på minimum én tur til et museum/udstilling eller lignende, hvor eleverne får mulighed for at opleve kunst på første række. Der lægges vægt på, at eleverne oplever et trygt læringsmiljø med ro og accept i forhold til egne evner og samtidig oplever sig selv i et gruppetilhørsforhold.


Det overordnede tema for perioden er IDENTITET, og der vil bl.a. blive arbejdet med portrætter, skulptur, performance, video og visuel identitet.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk