Kunst
_kunst_7382
_MG_8505

Kunst (1. periode)


Formålet med undervisningen i Kunst er, at eleven ved at producere og opleve kunst, bliver i stand til at iagttage, reflektere og bruge kunst som et kommunikations- og udtryksmiddel. Eleverne vil tilegne sig færdigheder og viden således, at de bliver bekendt med flere forskellige udtryksformer inden for kunst og oplever at udtryk i kunst er et bredt begreb.

 

Det vil på kunstlinjen være muligt for eleverne at have medbestemmelse i forhold til, hvad vi skal arbejde og eksperimentere med, med det formål at eleverne inddrages og deltager aktivt i undervisningen. Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen, for at eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne eksperimenterer med forskellige materialer og redskaber. Vi vil desuden, i løbet af kunstforløbet, gøre brug af skolens omgivelser samt tage på minimum én tur til et museum/udstilling eller lignende, hvor eleverne får mulighed for at opleve kunst på første række. Der lægges vægt på, at eleverne oplever et trygt læringsmiljø med ro og accept i forhold til egne evner og samtidig oplever sig selv i et gruppetilhørsforhold.

Der vil løbende foretages evalueringer i form af samtaler med eleverne i plenum samt individuelt. Derudover vil realkompetencemålingerne spille en central rolle.


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, forståelse og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Udvælge, anvende og kombinere forskellige materialer til konstruktioner og billeder
  • Forstå aspekter indenfor kunst og design
  • Kunne kommunikere ideer og visuelle udtryk
  • At kunne deltage aktivt i den kreative proces, både i grupper og selvstændigt
  • At kunne præsentere og udstille både egne samt fælles produkter

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk