Vores elever

En efterskole for elever med særlige behov og læringsforudsætninger

Waldemarsbo er en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger, som vi her på skolen hjælper og støtter. Vi optager elever der vil lære, men har udfordringer med at lære i det traditionelle undervisningstilbud


Vores elever er afhængige af at være i et undervisningsmiljø, hvor der er viden om deres udfordringer.

Eleverne har brug for blive støttet, så undervisning er tilpasset den måde de lærer bedst på.

Desuden har eleverne ofte brug for hjælp til et aktivt socialt liv og til at knytte venskaber, som alle mennesker har brug for! Kendetegnende for vores elever kan også være, at de ofte har trukket sig, hvis de blev presset.


Vores elever har ofte været inkluderet i alm. klasser eller har gået i specialklasse/skole.

Hvorfor vælge os som efterskole til særlige behov?


Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs måde at blive undervist på.

 

På Waldemarsbo Efterskole arbejder vi målrettet med at afdække elevernes adfærd/læringsstil.


På Waldemarsbo får du en efterskole for børn med særlige læringsforudsætninger


Vi er en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Der er mange efterskoler, der tilbyder undervisning for elever med særlige forudsætninger - men oftest som en mindre del af deres samlede undervisningstilbud.

Waldemarsbo - grundlagt i 1979 som en specialefterskole


Vi har derfor mange års specialpædagogisk viden og en anden indgangsvinkel end det traditionelle skolesystem.

 

På Waldemarsbo Efterskole kan vi tilbyde et åbent og imødekommende miljø for unge med autisme-spektrum-tilstande. Vi er med i Københavns Kommunes udviklingsprojekt for autismevenlige miljøer på 12 efterskoler, kost- og husholdningsskoler. Overordnet er projektets mål at skabe autismevenlige inklusionsmiljøer.

 

Vi er en efterskole for unge mellem 15 og 18 år. Enkelte elever kan dog være ældre, hvis dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling.

 

Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har særlige læringsforudsætninger- ofte benævnt som særlige behov til efterskole.

Børn med særlige læringsforudsætninger (kan) defineres inden for følgende områder


 • Børn med diagnoser inden for autismespektret AST.
 • Børn med ADHD eller ADD.
 • Børn, der ikke altid har tiltro til eget selvværd.
 • Børn med brug for meromsorg og støtte til at tackle hverdagen.
 • Børn med svage personlige forudsætninger.
 • Børn med utilfredsstillende skolebaggrund.
 • Børn, hvis måde at være på virker bekymrende for os.
 • Børn, hvis omgivelse eller netværk bekymrer os.
 • Børn, der har det vanskeligt ved at fastholde og gennemføre en uddannelse.
 • Børn, der har modtaget specialundervisning i store dele af deres undervisningstid.
 • Børn og unge med fysiske- eller psykiske handicaps eller diagnoser kan have særlige behov.

Vores visioner


Vi arbejder ud fra vores værdigrundlag og evaluerer løbende


På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne eleveres selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv.


Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv.


Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os.


Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk