Teater

Teaterlinjen kan vælges i 2. periode (januar - juni)


Med afsæt i teatrets forskellige udtryksformer er undervisningens formål at give eleverne erfaring og indsigt i sig selv, deres faglige, personlige og sociale formåen og udfordringer. Eleverne skal forstå sig selv og deres rolle i det fællesskab de skal indgå i, og igennem teaterøvelser videreudvikle deres personlige og sociale kompetencer.


Teaterfagets mål og indhold:

At skabe et undervisningsmiljø hvor eleverne kan undersøge, eksperimentere og udtrykke sig.

At give eleverne indsigt i forskellige følelser, gestik, mimik og tale ligesom de får indblik i arbejdet med kulisser, kostumer og rekvisitter. Musik og sang kan inddrages som mulige udtryksformer i forhold til at fortælle en historie på scenen.

At eleverne udvikler evnen til at sætte sig i en andens sted.

At give eleverne indblik i de forskellige processer der tilsammen skaber et teaterstykke.

At give eleverne mulighed for at prøve at formidle en historie på en scene foran et publikum.

At give eleverne mulighed for at lære at markere sig, det vil sige at turde stille sig op, være synlig og stå ved sig selv, sine holdninger og værdier.

At skabe tillid og give plads til hinandens udfoldelser.
At give eleverne et indblik i teknikken omkring en teaterforestilling.

At vedligeholde og videreudvikle elevernes danskkundskaber, herunder mundtlighed, skriftlighed, historiefortælling, genrebevidsthed og fiktion.


Vi vil introducere eleverne for forskellige skuespilgenrer, div. drama- og samarbejdsøvelser, samt skriftlige fortællinger om teater, dramaturgi, skuespillets virkemidler mm. Afhængigt af elevernes faglige, sociale og praktiske kompetencer vil vi planlægge og selv fremføre mindre teaterstykker og sketches for hinanden og publikum ude fra. Vi vil gøre brug af oplæsning/fortælling samt visning af videoer i vores formidling omkring teater som fag og genre.


Vi vil anvende videooptagelser og spejle som visuelt udgangspunkt for, at eleverne i praksis kan iagttage dem selv og herigennem blive mere bevidst om deres egne udtryk. Vi stræber efter at undervisningsdifferentiere, så elevens kompetencer kommer i spil og derved får oplevelsen af at lykkes. Derudover lægger vi vægt på, at undervisningen foregår i en rar og hyggelig atmosfære hvor vi har det sjovt.

_Teater_0352
_TEater_0511

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf.56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk