Medie
MEDIE_4871
MEDIE_4873
MEDIE_4881
MEDIE_4530

Medie (1. periode & 2. periode)


Undervisningens formål er at give eleverne kendskab til de processer, der skal til for at lave mindre filmprojekter, fx sketches, reklamevideo, musikvideo, kortfilm, mimes, små animationer og arbejde med greenscreen.

 

Vi introducerer eleverne til redigeringsprogrammet Final Cut Pro X og evt. programmet Motions. Derudover får eleverne praktisk og erfaringsbaseret kendskab til at optage med kameraer og lydoptager, opstille greenscreen på stativ, kendskab til lys og opsætning af lamper samt kendskab til overførsel af filer og brug af SD-kort, eksterne harddiske o. lign.

Så vidt det er muligt tager vi udgangspunkt i elevernes ønsker og ideer til små filmprojekter og hjælper dem med, at sætte en overkommelig ramme for projektet.
Vi hjælper eleverne med at udarbejde manuskripter, drejebøger og storyboards. Vi hjælper eleverne med at tilrettelægge arbejdet, så de kommer i mål med deres projekter.

Vi ønsker at give eleverne kendskab til og færdigheder i at udtrykke sig troværdigt foran et kamera, herunder kendskab til de 5 grundfølelser (frygt, vrede, glæde, sorg og afsky), samt brug af følelsesudtryk, gestik, mimik, tale, locations, kostumer, make-up og rekvisitter.

 

Vores mål er:

  • At eleven oplever processen fra idé-udvikling til færdig produktion og rollefordeling (kameramand, lydmand, lysmand, ’runner’, skuespiller mm.)
  • At eleven gennem oplevelser med skuespil og teaterøvelser, optageteknikker samt redigering udvikler sig, og får succesoplevelser ved, at dygtiggøre sig på et eller flere områder inden for faget.
  • At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder.
  • At undervisningen, hvor der arbejdes procesorienteret, skal være direkte medvirkende til at udvikle elevens selvværd og selvtillid.
  • At eleven udvikler sociale og personlige kompetencer i et trygt og tilrettelagt specialpædagogisk miljø, hvor der er fokus på samarbejde, glæde og humor.
  • At eleven opnår kendskab til egne og andres evner og færdigheder i at udtrykke sig foran et kamera og i teaterøvelser.
  • At eleven får kendskab til specieleffekts og hvordan grenscreen-optagelser filmes og efterbehandles.
  • At eleven får kendskab til forskellige filmgenre, deres særkende, opbygning/dramaturgi og virkemidler.
  • Kendskab til hvordan kamera, lydoptager, lys og andet udstyr virker og benyttes.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk