Planter & Natur
_grøn_0479
GRØN_4845
GRØN_4852

Planter og Natur (1. & 2. periode)


Formålet med linjefaget ”Plante og Naturlinjen” er at give eleverne en teoretisk viden omkring dyrkning af planter og blomster. Eleven undervises i fagteoretiske emner indenfor natur/teknik, herunder fotosyntese. Vi inddrager det teoretiske med det praktiske fx viden om havetraktorens funktioner, udskæring af træ til rensdyr og mål af træ.

 

Det er også af stor betydning at eleven får kendskab til, hvorledes skolens ude arealer plejes og passes, da der til undervisningen her er tilknyttet praktisk arbejde. Formålet er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer igennem dette arbejde.

Undervisningen skal føre frem til at give eleven forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv og sine arbejdsopgaver og samtidig kunne indgå i et forpligtende fællesskab.

Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen for at eleverne udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion og der ved styrker tillid

og tro på egne evner.

 

Linjefaget deles op i 4 hovedområder:

Drivhusarbejde, pasning af udearealer, fagteoretisk undervisning samt kreativitet.

Linjefaget tager afsæt i elevernes individuelle behov. Samtidig har vi en ambition om at udvide den enkeltes interessefelt og derfor vil eleven blive inddraget i alle aspekter af undervisningen.

 

Drivhusarbejde: 

 • Vande og gøde planter.
 • Formere planter/ tage stiklinger.
 • Så-projekter.
 • Lave blomsterkrukker til at pynte på skolen.
 • Ompotte og nippe blomster.
 • Sætte nyttedyr i drivhuset (da vi kun bruger biologisk bekæmpelse).


Udearealer:

 • Vande blomsterkrukker.
 • Slå græs.
 • Klippe hæk og beskære buske og træer.
 • Tømrer og malerarbejde.
 • Renholde området omkring skolen, fjerne ukrudt, rive gård, feje.
 • Viden om vedligeholdelse og praktisk udførelse i forbindelse med haveredskaber og havetraktor.
 • Træning og kørsel med have traktor. (Alle elever tager havetraktorkørekort på Grøn linje)
 • Kørsel med materialer på påhængsvogn fx blomsterkrukker, haveaffald og sten.

 

Boglig/fagteoretisk:

 • Relevant emne for sæsonen vælges og gennemgås på klassen, via ”Skolen i skoven”.
 • Fotosyntese, stereolup.

Kreativitet:

 • Små individuelle arbejder af naturmaterialer.
 • Skilte af træ med tekst, fuglehuse, fyrfadsstager og rensdyr.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk