Om os
_D&N_3481
_FRILUFT_4661
_KUNST_3438
_GRØN_3429

Vi er en efterskole på Sjælland med speciale i elever med særlige læringsforudsætninger

Vi er landets næstældste specialefterskole - med 40 års erfaring i specialundervisning


Waldemarsbo er en specialskole på Sjælland og mangeårigt medlem af Foreningen Ligeværd og tilslutter sig foreningens formålsparagraf: ”- at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.”

 

Vores pædagogik bygger på Howard Gardners teorier om flere intelligenser ud fra en tro på at den eneste måde at stimulere desillusionerede unge menneskers lyst til at lære er ved at opbygge deres selvværdsfølelse.

 

Vi vægter at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed.

 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer. Hver enkelt elev testes i en PAS test, hvor elevens læringsstil, kompetencer og udviklingsområder klarlægges.


Specialefterskole på Sjælland med en ny indgangsvinkel

Med specialpædagogisk viden og en anden indgangsvinkel end det traditionelle skolesystem, sætter vi en ære i at favne bredt og være en efterskole med plads til alle med funktionsmæssige vanskeligheder.


Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har et særligt undervisningsbehov.

Suveræn god efterskole med stor rummelighed og plads til alle – fyldt med

engagement i hver enkelt elev og dennes personlighed/ ”problemer”.

Forælder 2015/16

Tog til Faxe Ladeplads

Gode forbindelser


Vores placering, mindre end 100 meter fra stationen, i Faxe Ladeplads, gør det nemt at komme til og fra skolen.


Toget kører til Køge, hvor der er forbindelser til S-togs nettet mod København eller tog til Roskilde.


Der der desuden busforbindelse fra Faxe Ladeplads til Næstved og Haslev

"Det er allermest et spørgsmål om den hjertelige og overbevisende accept som alle i umindelige tider undertrykte har brug for.

Så det bliver muligt at rejse sig, løfte hovedet og tage mod livet, som det nu er givet."

Jens Rosendahl

Skoleudvikling


Waldemarsbo deltager løbende i forskellige projekter til udvikling og styrkelse af undervisningen og medarbejderne.


Vi er med i projekt "God uddannelse til alle”, hvor der er 30 skoler og uddannelsessteder inden for Skolesammenslutningen Ligeværd, der har specialiseret sig i uddannelsesvalg og -muligheder for elever med særlige læringsforudsætninger. Projektet har i mange år specialiseret sig i at uddanne elever med særlige læringsforudsætninger, og den erfaring og viden der er udviklet i mange år, vil man gerne dele med resten af det ordinære uddannelsessystem, så man kan bidrage til et stadigt mere humant og demokratisk samfund.


Waldemarsbo er desuden en af skolerne i København Kommunes projekt  ”Plads til alle”


Målet med ”Plads til alle” er at skabe autismevenlige miljøer, så unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) kan inkluderes på en række efterskoler og husholdningsskoler.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk