Friluftsliv
vinterbad3

Friluftslinjen kan vælges i 1.periode (august-december)


Intro: Med lejren som centrum laver vi aktiviteter i naturen. Enten med naturen som mål for oplevelser og læring eller med naturen som middel til udfordrende oplevelser og læring. I den daglige undervisning søger vi at opholde os i, og gøre erfaringer med naturen, fordi vi ønsker at eleven ser sig selv som en del af naturen, kammeratskabet og i samspil med den omgivende verden.

I Friluftsliv ser vi udelivet som modvægt til indelivet. Faget dækker over et bredt spektrum af friluftsaktiviteter, med hovedoverskrifterne Lejrliv, Færden i det Fri & praktiske aktiviteter som omdrejningspunkt.


Formål: At eleverne udvikler forståelse for forholdet mellem naturen, samfundet og mennesket. At eleverne kan omgås planter, dyr og mennesker på en etisk og miljømæssig forsvarlig måde. Det er vigtigt at eleverne oplever et trygt læringsmiljø, med ro og samtidig oplever sig selv i et udviklende gruppe- tilhørsforhold.


Mål: Samarbejdet i elevgruppen vil være i fokus. I undervisningen vil eleverne blive stillet i situationer hvor samarbejde er nødvendigt for at opgaven lykkes. Dette er for at sætte fokus på vigtige elementer ved samarbejde, såsom kommunikation, ærlighed og empati. Målet er at eleven opdager hvilken betydning deres egen indsats har for at teamet kan lykkes.

Undervisningen skal fremme elevernes fantasi, arbejdsglæde og følelsesmæssige engagement, gennem samspillet mellem planlægning og udførelse, for at nå̊ frem til egen erkendelse, af kvalitet og egne evner.


Hvordan: Undervisningen vil være tilrettelagt i en vekselvirkning mellem fysiske aktiviteter, der til tider kan være ganske udfordrende, og som skal gennemføres i teams, samt opgaver af mere individuel karakter.

Lejrliv omhandler især kendskab til bål, madlavning i det fri og livet i en lejr - overnatning, hygiejne og ”den gode stemning”.

Færden i det Fri omhandler især vandring, udstyrskendskab, pakning af dette samt orientering, kano & kajak at finde vej ved hjælp af kompas, GPS og forskellige kort.

De praktiske færdigheder omhandler brugen af forskellige redskaber (kano, kajak, telte, knive, økser, storkøkkener mm), viden om vind og vejr, kompas og sikkerhed på land og på vandet samt førstehjælp.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk

Denne hjemmeside benytter cookies til at analysere trafik og måle effektiviteten. Ved at klikke "Acceptér", samtykker du til brugen af cookies.

Læs mere
Acceptér