Skolekreds

Skolekredsen

Waldemarsbo er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution

Om skolekredsen

Alle efterskoler skal, ifølge loven om frie skoler, have en skolekreds som står bag skolen. Formålet med skolekredsen er, blandt andet, at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.

Formand: Marianne Bøyesen

mb@waldemarsbo.dk


Næstformand: Anette Ingemansen


Skolens formål er at drive en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.


Skolen tilbyder en undervisning, der for eleverne er virkelighedsnær og almendannende.

Undervisningen skal give eleverne en række relevante praktiske og teoretiske kundskaber og færdigheder, der kan bruges i deres voksenliv og motivere dem til fortsat uddannelse og beskæftigelse.


Det tilstræbes desuden at træne de unge til et selvforvaltende hverdagsliv, der sammen med social, mental og emotionel udvikling, skal medvirke til at danne den enkeltes personlighed.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

Email: waldemarsbo@waldemarsbo.dk