Værdigrundlag

Værdigrundlag

Glæde og Fællesskab

Tillid og Troværdighed

Ansvarlig og Menneskeklog

Professionalisme og Udvikling


Visioner

På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv.


Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv.


Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk