Værdigrundlag

Visioner

På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed,

således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv.


Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget

af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv.


Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os.

Værdigrundlag


Glæde & Fællesskab

På WE har vi alle det samme mål for øje – nemlig efterskolelivet. Et godt efterskoleliv, hvor vi inddrager alle. Vi gør det vi siger. Man er hjælpsom for at tage ejerskab og kunne udvikle sig. På WE tager vi fælles ansvar for vores kultur. 


Tillid & Troværdighed

På WE siger vi tingene højt. Vi har ikke berøringsangst, men værdsætter tydelig kommunikation. Aftaler er fælles kultur og bliver overholdt. På WE spiller nærdemokrati en vigtig rolle. Det sikrer, at alle bliver hørt


Ansvarlig & Menneskeklog

På WE møder vi alle vores elever med en stor erfaring og viden om deres særlige læringsforudsætninger. Vi arbejder løsningsorienteret sammen med eleverne med særligt fokus på deres nærmeste udvikling. På WE arbejder vi med at klæde eleverne på til livet.


Professionalisme & Udvikling

Vi tager eleverne alvorligt.

Vi er altid nysgerrige og opsøgende på ny viden om de særlige læringsforudsætninger eleverne har. Vi deler gerne vores viden og erfaringer med omverdenen.

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk