Specialefterskole for elever med særlige behov

Alle er forskellige

Alle har ret til ligeværdige undevisningstilbud

Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en hverdag præget af rutiner og traditioner.

Efterskoleophold for elever med særlige læringsforudsætninger


Et efterskoleophold kan i høj grad være med til at styrke de sociale kompetencer. Efterskoleopholdet er i høj grad præget af at navigere rundt blandt de øvrige elever. Vi guider gennem opholdet ved at hjælpe med forståelsen af mekanismerne ved social omgang med andre mennesker. Vi giver også plads til "at trække sig" når det er nødvendigt.

Vores hverdag er præget af struktur, forudsigelighed og gentagelser.

Hvem er vi? Vi er en 40 år gammel efterskole der er specialiseret  i elever med særlige læringsforudsætninger.

Eleverne er bl.a. inden for autismespektret, har adhd, add eller med generelle indlæringsvanskeligheder.

ET EFTERSKOLEÅR I EN VIGTIG DEL AF LIVET

Et efterskoleophold forbereder eleverne til mere - til resten af livet, dannelse og uddannelse.

Efterskolen er der, hvor man møder sig selv i en af de mest afgørende faser i livet.

Dels ved at møde andre unge, der har de samme drømme, håb og usikkerhed som en selv. Dels ved at møde voksne, der forstår unge -  på en anden måde end forældrene. Lærerne er specialister i den pykologisk mest komplicerede del af menneskeheden - de 14 til 18 årige.

En skole som er rummelig – god stemning. De unge bliver set og hørt, og de udvikler sig meget positivt.

Forælder 2015/16

Det er fantastisk at der findes steder som WE, og uanset hvor svært

folkeskolen evt. kunne have været, findes der stadig muligheder for at udvikle sig positivt med andre unge.

Forælder 2015/16

Suveræn god efterskole med stor rummelighed og plads til alle – fyldt med engagement i hver enkelt elev og dennes personlighed/ ”problemer”

Forælder 2015/16

Waldemarsbo Efterskole

Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 4654 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388

E-mail: waldemarsbo@waldemarsbo.dk