Video om Waldemarsbo

Præsentationsfilm om Waldemarsbo Efterskole

September 2018


Waldemarsbo Efterskole i Faxe Ladeplads, er en efterskole for elever med særlige læringsforudsætninger og ligger lige ud til skov og vand og tæt på tog og bus.
Vi er professionelle og har en bred specialpædagogisk viden og sætter en ære i at værne om det gode undervisnings- og samværsmiljø. Vores læringsrum bringer eleverne tæt på hverdagslivets opgaver.

Et vigtigt mål for eleverne er at opnå større selvværd og mere selvstændighed og bevare lysten til at lære.
Vi sætter fokus på elevens udvikling og læring, både fagligt, personligt og socialt. Vi dyrker fællesskabet og har tillid og tro til hinanden.

På Waldemarsbo Efterskole er linjefagene et væsentligt og bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område.
Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger.

På Waldemarsbo kan man tage 9. klasses afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

I løbet af skoleåret tilbydes også valgfag, som består af forskellige hobby- og interessefag.
Udbuddet af valgfag har altid en bredde i indholdet, så vi tilgodeser drenge og piger, samt faglige og personlige interesser.

På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne eleveres selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til et fantastisk skoleår på Waldemarsbo Efterskole.